Про схвалення Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1322-2023-%D0%BF#Text 60 переглядів