Особливості супервізії в діяльності працівників психологічної служби

Сьогодні, 07.02.2022р., у стінах КУ ГЦПР ПП відбулося урочисте вручення сертифікатів психологам та соціальним педагогам, які пройшли курси супервізійних семінарів.

На разі в закладах освіти Глибоччини є 17 сертифікованих супервізорів, які готові працювати у напрямку підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників в умовах НУШ.

Адже, основним завданням психолога системи освіти є охорона психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, а змістом роботи – проблеми учнів, педагогів та батьків і їх актуальні життєві ситуації.

Усі професійні дії психолога спрямовані на з’ясування життєвих ситуацій вказаних осіб, визначення основних проблем та умов, за яких вони виникли, на реконструкцію життєвого шляху особистості, розробку можливих варіантів вирішення проблем і розв’язання складних ситуацій, здійснення коригуючого впливу на людину.

Для ефективного виконання своїх трудових функцій психологу слід проявляти відкритість та повагу до поглядів і цінностей іншої людини, терпимість до невизначеності, здатність до самоконтролю, професійну креативність тощо. Вдосконаленню вказаних рис та їх ефективному розкриттю сприяють інтерактивні методи навчання, які використовуються як у процесі підготовки студентів-психологів, так і під час безпосередньої практичної діяльності.

Останнім часом широкого розповсюдження у процесі консультативного супроводу психологів набули навчальні тренінги, індивідуальні і групові консультації, семінари-практикумитощо.

Не менш важливими, а втім найефективнішими формами консультативної роботи є інтервізія та супервізія, які завдяки професійній кооперації забезпечують психологів-практиків необхідними новими знаннями; допомагають систематизовано бачити, розуміти і аналізувати своїпрофесійні дії та свою професійну поведінку; усвідомлювати власні професійні помилки і корегувати стратегії надання психологічної допомоги у кожному конкретному випадку; сприяють ефективному аналізу відповідності та якості використовуваних ними методів, технікна дання психологічної допомоги; формуванню професійних навичок; обміну досвідом; теоретичному і практичному підвищенню кваліфікації; а також включали б елементи психологічного самопізнання та розвитку.

Інтервізія – це міжколегіальний спосіб навчання в групі спеціалістів, які займають рівні позиції, з метою покращення професійних навичок та ефективності роботи з клієнтами.

Інтервізію також можна визначити як взаємну консультацію або обмін досвідом між колегами. Під час роботи інтервізійної групи практичні психологи виявляють спільні проблеми та шляхи подолання цих проблем. Слід зазначити, що фасилітатором інтервізійної групи може бути як учасник групи, так і більш досвідчений фахівець.

Інтервізія є видом групової супервізії.

Супервізія є формою підвищення кваліфікації практикуючих психологів і може проводитись в індивідуальній та груповій формах. На супервізійних заняттях можна робити наголос не лише наметодичній стороні справи, не лише на професійних навичках психолога, але і на його особистісних утрудненнях, наголос робиться на особливостях взаємостосунків між психологом та учасником навчально-виховногопроцесу (клієнтом).

Супервізія– надання професійної допомоги спеціалісту або закладу, яка спрямована на роботу з професійними труднощами, аналізу недоліків та удосконалення організації роботи.

Важливо зазначити, що індивідуальна та групова супервізія є обов’язковою ланкою професійної підготовки психологів та психотерапевтів згідно європейських стандартів.

Супервізія є досить малодослідженою сферою психологічної діяльності у нашому суспільстві. Досить часто вважається, що супервізія – це допомога одного, більшдосвідченого, професіонала меншдосвідченому колезі. Але це визначення є досить вузьким. Загалом, супервізію можна розглядати як систему професійної підтримки спеціалістів, що працюють у сфері «людина–людина».

Відомо, що людина, яка обирає професію, спрямовану на допомогу іншим людям, має розуміти і вміти працювати з власними проблемами, а також повинна періодично звертатися по допомогу до своїхколег. Для повного розуміння будь-якого процесу необхідна присутність, участь іншого професіонала, інакше спеціаліст потрапляє у замкнене коло власних думок і почуттів, що може призвести до нервового зриву чи серйозного психічного розладу. Серед спеціалістів, чия професія, спрямована на допомогу іншим людям, найчастіше спостерігається емоційне вигорання як захисний механізм психіки від непомірних навантажень.

Буквальний переклад терміну «супервізія» з англійської мови – «нагляд» – не відповідає повному його змісту. В українській мові найближчим йому у змістовному плані є поняття «наставництво », у значенні «даватипоради, навчати чогось, направляти, націлювати, скеровувати, спрямовувати». У професійній лексиці має місце також вживання терміну «куратор» (особа, якій доручено наглядати за якою-небудь роботою).

Супервізія – необхідний напрямок у професійній діяльності. У нашій країні досі немає державного інституту супервізорства, і супервізорів у нас не готують. Існують різні професійні психотерапевтичні програми, в яких учасники отримують підготовку супервізора. Яким би професійним не був спеціаліст, він– насамперед людина, і йому ніколи не завадить допомога та професійна підтримка.

Поняття супервізії визначається через моделі аналізу і компетентного розв’язання ситуацій, що виникають у взаємодії практичного психолога з учасниками НВП.

Процес супервізії буде більш ефективним, якщо зустрічі супервізора і супервізованого(их) будуть регулярними та відбуватимуться під час офіційно організованих, регулярних зустрічей.

Завдання супервізії – задоволення організаційних, професійних та особистісних потреб практичного психолога. Взагалі можна говорити протри основні функції супервізії:

 1. просвітницьку (формуючу) або дидактичну (теоретичну), що включає розширення професійних знань, розвиток професійних умінь, навичок;
 2. підтримуючу (тонізуючу), що включає підвищення стійкості до негативного впливу зі сторони проблем клієнтів; контроль психолога-консультанта над власною особистістю(своїми недоліками, слабкими сторонами, «сліпими плямами», тощо);
 3. динамічну, яка має на меті супровід роботи психолога протягом певного періоду.

Супервізію можнана давати в індивідуальній або груповій формі. Також супервізор може надавати в разі необхідності кризову супервізію, яка відбувається одразу після кризового консультування, після якої сам психолог-консультант перебуває в складних переживаннях, а іноді – в кризовому стані.

Важливо також, щоб при визначенні підходу до супервізії бралося до уваги твердження, що дорослі краще вчаться за певних обставин, зокрема, коли мають контроль над власним навчанням. Це передбачає серед усього іншого й використання проективного підходу до супервізії. Для супервізованого це означає готовність формувати зміст супервізорських сесій для того, щоб забезпечити максимальну користь від них. Для супервізора – застосування творчого підходу до змісту й форми супервізії.

Регулярна супервізія – це ресурс, на який повинен мати право кожен практичний психолог.

 

ФУНКЦІЇ СУПЕРВІЗІЇ

Освітня функція – розвиток умінь, навичок супервізантів для підвищенн якості послуг, що надаються. Вона здійснюється шляхом аналізу та дослідження роботи супервізанта з клієнтами/пацієнтами. У процесі такого дослідження супервізор може допомогти супервізанту:

 • краще зрозуміти емоційний стан та потреби клієнта/пацієнта;
 • усвідомити власні реакції на клієнта/пацієнта;
 • дослідити більше фективні способи роботи в складних ситуаціях.

Підтримуюча функція – професійна підтримка консультанта, який часто піддає себе впливу негативних емоцій та переживань клієнта/пацієнта. Консультанту слід навчитися усвідомлювати особливості свого реагування на такі стани і навчитися давати раду своїм реакціям на складні емоційні прояви клієнта/пацієнта.

Корегуюча функція – виявлення того, що перешкоджає виконанню професійної діяльності, допомагає усвідомити прояви стигматизації та дискримінації стосовно представників груп найвищого ризику.

ПРИНЦИПИ СУПЕРВІЗІЙНИЙ РОБОТИ

Конфіденційність

Зміст супервізії є сувороконфіденційним. Принцип конфіденційності передбачає, що супервізори не мають права розкривати інформацію про співробітників та їхніх клієнтів/пацієнтів, якщо на це не отримано згоду всіх сторін.

Безпека

Супервізор робить все можливе, аби в ході спільної роботи забезпечити соціально-психологічну безпеку супервізантів та їхніх клієнтів/пацієнтів.

Компетентність

Супервізориповинні адекватно оцінювативласнупрофесійнукомпетентність, розвиватиїї та діяти в її межах.

Межісупервізії

Супервізія може містити елементи навчання або особистісного розвитку, але особисті проблеми супервізанта, які стосуються його приватного життя, не є сферою супервізії. Опрацювання цих проблем в ході супервізії можливе лише в тому випадку, якщо вони тісно переплетені з професійною діяльністю і лише в межах їхнього безпосереднього впливу на роботу супервізанта як фахівця. Питання відповідальності

 • Супервізори і супервізанти зобов’язані використовувати час з найбільшою віддачею для учасників.
 • Супервізори зобов’язані визначити межі та дотримуватись розмежування між супервізією та іншими професійними чи особистими стосунками.
 • Супервізори і супервізанти повинні дбати про те, щоб ніякі особисті або соціальні контакти між ними не впливали несприятливо на ефективність супервізії.
 • Супервізор зобов’язаний визнавати особисту цінність і гідність супервізантів та їхніх клієнтів/пацієнтів, з повагою ставитися до особливостей поведінки, обумовлених походженням, соціальним становищем, віком, сексуальною орієнтацією та особливими потребами.
 • Супервізор зобов’язаний забезпечувати свої емоційні потреби поза ситуацією супервізії і незалежно від стосунків із супервізантом та .утримуватися від проведення супервізії, тимчасово або постійно, якщо робота може зазнати впливу їхніх особистих або емоційних проблем, хвороби, впливу алкоголю або наркотичних речовин, або з іншої причини.

Слід зазначити, що з 08.02.2022р. стартує наступ на супервізійна навчальна сесія для ще 16 психологів та соціальних педагогів Глибоччини.

686 переглядів

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: