Організація роботи з обдарованими дітьми (методичні рекомендації)

Н.М. Потапова,

методист НМЦ сучасних технологій

 оцінювання якості освіти ІППО ЧО

Робота з обдарованими дітьми потребує аналітичного осмислення досягнень, окреслення стратегій та перспектив. Адже формування інтелектуальних лідерів суспільства – це довготривалий і важливий процес. Формування та розвиток інтелектуального потенціалу, розвиток здібностей, становлення юних інтелектуальних лідерів є запорукою розвитку нашого краю як на державному так і на світовому рівні. Навчання обдарованих, талановитих дітей, їхня підготовка до професійної реалізації в самостійному житті – актуальне питання сьогодення. З огляду на це основними завданнями сучасної освіти є розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, природної обдарованості учнів, формування в них творчого потенціалу, мислення, уміння самореалізовуватися.

Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності закладу освіти, створення чіткої системи роботи, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей. Тому варто систематизувати нормативно-правову базу з означеної проблеми; створити інформаційний банк даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності; систематизувати матеріали періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості.

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової, розвиваючої, творчої діяльності. З метою покращення результативності роботи з обдарованими школярами, рекомендуємо орієнтовний перелік відповідних заходів:

  • Проведення дискусій, презентацій, творчих звітів, «круглих столів», методичних діалогів тощо.
  • Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей.
  • Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми.
  • Організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях.
  • Залучення до участі обдарованих дітей у творчих конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках тощо.
  • Моніторинг стану здоров’я обдарованих дітей.
  • Розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних методичних об’єднань учителів, педагогічних радах, нарадах.
  • Розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними.

Матеріали (паперовий або електронний варіанти) щодо роботи з обдарованими учнями систематизуються відповідно до номенклатури справ у закладі освіти.

Традиційно масовим та розвиненим напрямом із виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді залишаються учнівські олімпіади з навчальних предметів.

Основними завданнями учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт є: стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді; виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах; реалізація здібностей талановитих учнів; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; формування у колах учнівської молоді навичок дослідницької роботи; популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій; підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій; активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; залучення професорсько-викладацького складу, працівників наукових установ до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів – це різновид інтелектуальних змагань на освітньому просторі України, покликаний заохотити учнівську молодь до вивчення окремих предметів. Успішний виступ на олімпіаді це: психологічна підготовка учня до виконання нестандартних завдань; вміння сконцентруватися на виконанні певних завдань за стислий проміжок часу, грамотність учасника; добре володіння предметним матеріалом.

Аналізуючи виступ команди Чернівецької області, варто зазначити, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2019 № 767  «Про результати проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів команда Чернівецької області здобула 39 призових місць із 17 навчальних предметів, окрім економіки, російської мови, польської мови, мови іврит, що складає 43,3% від загальної кількості учасників (у 2017/2018 н.р. – 32), а саме: 7 перших (у 2017/2018 н.р. – 6), 7 других (у 2017/2018 н.р. – 5) та 25 третіх (у 2017/2018 н.р. – 21).

Результати інтелектуальних змагань об’єктивно відображають якість діяльності учителів-предметників, ступінь сприятливості освітнього середовища щодо реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості, стан освіти в закладі, місті та області.

Особлива роль в олімпіадному русі випадає на долю Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. Саме Інститут виконує масштабну конкретну організаційну роботу з проведення олімпіад та є центром моніторингу олімпіадного руху, що відслідковує, зберігає, обробляє статистику. Вияв, відновлення, примноження та формування інтелектуального потенціалу передбачає активізацію діяльності Інституту щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, їхню готовність до роботи з обдарованими дітьми, використання інноваційних технологій навчання й активних форм підготовки учнів до різних етапів олімпіад.

Отже, участь дітей в інтелектуальних змаганнях є суттєвим фактором формування інтелектуального потенціалу, важливим етапом у вирішенні проблеми розкриття обдарованості, а інтелектуальні конкурси – дієвим шляхом виявлення і реалізації можливостей юних обдарувань, а одним із важливих аспектів реалізації методики пошуку, відбору обдарованих дітей та формування інтелектуального потенціалу є проведення різних інтелектуальних змагань, зокрема – учнівських олімпіад.

1 062 переглядів

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: