Костянтин Ушинський – великий педагог нашої Батьківщини

03 березня 2023 року виповнюється 200 років від дня народження Костянтина Дмитровича Ушинського (1823-1871), українського педагога.

Чому Костянтина Ушинського вважають великим педагогом України? Тому що він відстоював право українських дітей навчатися рідною мовою. Костянтин Ушинський писав: «… наша багата… мелодична, співуча мова, якою говорять… 14 мільйонів народу, на якій існує така народна література, якою не може похвалитися ні один народ, на якій ще недавно співав Шевченко, вигониться з школи, мов якась чума!».

В особистому архіві Ушинського зберігалася копія одного прохання, з яким він вдався до начальства. На жаль, цей документ зник. В ньому Ушинський клопотався, щоб дозволили запровадити в одному селі навчання дітей українською мовою. Дружина Ушинського переказувала, що це прохання не тільки не було задоволене, а ще мало своїм наслідком серйозні неприємності для його автора.

Костянтин Ушинський народився в с. Богданка на Новгород-Сіверщині (за іншими даними – в Тулі) в родині дворянина Дмитра Ушинського. Його мати, Любов Степанівна Гусак-Капніст, походила з родини українського письменника Василя Капніста. Вона займалася початковою освітою сина і прищепила любов до української мови. Померла, коли йому було 11 років.

Костянтин Ушинський закінчив Новгород-Сіверську гімназію, юридичний факультет Московського університету.

Працював у Ярославському ліцеї, Гатчинському сирітському інституті, Смольному жіночому інституті.

Костянтин Ушинський прожив 48 років. Його дружина, Надія Семенівна Дорошенко, походила з славного українського роду Дорошенків. Їй належав хутір Богданка в Глухівському повіті Чернігівської губернії (тепер Сумська обл.). Вони мали п’ятьох дітей. Друга їхня донька В. К. Ушинська згадувала Надію Семенівну як гарну, розумну жінку, хорошу господиню.

Твори К. Ушинського, одного з основоположників вітчизняної педагогічної науки, складають золотий фонд знань про виховання, навчання і освіту підростаючого покоління. Серед корифеїв світової педагогічної науки Костянтину Дмитровичу Ушинському належить почесне місце. На його ідеях ґрунтується сучасна, в тому числі й українська, педагогіка.

Учений розробив дидактичну науку, зробив вагомий внесок у розвиток теорії навчання в загальноосвітній школі. В змісті загальної освіти Ушинський відводив велике місце природничо-науковій освіті, а в постановці вивчення гуманітарних предметів в середній школі виступав проти однобічної класичної його орієнтації. К. Д. Ушинський дав педагогічне і психологічне обґрунтування необхідності застосування наочності.

Він розкрив загальні умови навчання й виховання дітей, був прихильником класно-урочної системи, врахування вікових і психологічних особливостей дітей і вважав урок основною ланкою навчально-виховного процесу. Ушинський дав аналіз психологічних механізмів уваги, інтересу, пам’яті, уяви, емоцій, волі, мислення, шляхів їхнього врахування в процесі навчання. Педагог уперше теоретично й практично довів ефективність звукового, аналітико-синтетичного методу навчання грамоти; розробив і науково обґрунтував основи початкового навчання та виховання дітей.

Надзвичайно важливу роль у справі виховання підростаючих поколінь Ушинський відводив особистості вчителя. «Якщо медикам ми довіряємо своє здоров’я, то вихователям ввіряємо моральність і розум наших дітей, ввіряємо їхню душу, а разом з тим і майбутнє нашої Вітчизни», — писав Ушинський, визначаючи роль і значення професії вчителя.

Для підготовки народних учителів він пропонував створювати учительські семінарії, а для підготовки вчителів середніх шкіл – педагогічні факультети при університетах. Костянтин Дмитрович розробив проект організації вчительських семінарій, склав програми з педагогіки для спеціальних класів жіночих навчальних закладів.

Костянтин Ушинський помер в Одесі від запалення легень. Перед смертю пережив раптову смерть улюбленого сина.

Похований у Видубицькому монастирі в Києві.

https://uahistory.com/topics/famous_people/4104?fbclid=IwAR3lqgoLY8M2Yi-RThpg9J2FrLQZ6wgMLbkUE7oldSi-jMoHTL3iukKXZgs

302 переглядів

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: