ГЛИБОЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ГЛИБОЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

 

освітній заклад, що здійснює діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти району та ОТГ, забезпечує науково-методичний супровід освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

 

Місія НМЦ: забезпечення ефективного та якісного  методичного супроводу освітнього процесу; створення оптимальних умов для професійного удосконалення, фахового росту та розвитку педагогічних працівників закладів освіти району та ОТГ;  забезпечення освітніх та культурно-освітніх потреб учасників освітнього процесу; розробка якісних науково-методичних продуктів; формування позитивного іміджу педагогічної діяльності через конкурсну, проектну, суспільно-громадську діяльність; супровід процесу оперативного реагування педагогів на виклики реформи галузі та реалізації Концепції «Нова українська школа».

Візія: високопрофесійний, ефективний,  активний, успішний, педагог, що впроваджує інновації, вміло користується педагогічними технологіями, оперує сучасними та традиційними формами, методами та засобами навчання; творча атмосфера співпраці, здоровий мікроклімат у кожному педагогічному колективі, і як наслідок – успішний випускник Нової української школи.

 Завдання НМЦ:

забезпечення оперативного реагування на інновації та зміни в системі освіти, законодавстві, вимогах та інструкціях; адаптація інновацій до специфіки освітніх закладів;  інформування, навчання, супровід педагогів та керівників освітніх закладів щодо впровадження змін;

створення ефективної Освітньої програми навчально-методичного центру;

– формування  бази освітніх потреб щодо удосконалення системи навчально – методичної діяльності;

– організація освітньо – навчальних методичних заходів (студій, тренінгів, презентацій, майстер – класів, семінарів тощо) з розвитку професійної компетентності вчителів;

– залучення всіх категорій педагогічних працівників до активної методичної діяльності в міжатестаційний період;

-забезпечення зворотнього зв`язку з керівниками закладів освіти району та ОТГ щодо підготовки педагогічних працівників до атестації, сертифікації;

-консультування керівників закладів освіти щодо інституційного аудиту, розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, формування освітніх програм, стратегії діяльності закладів освіти;

-методичний супровід фахових та учнівських конкурсів, олімпіад, турнірів, змагань;

-методичний супровід освіти дітей з особливими потребами;

-координація системи роботи з обдарованими учнями;

-активна самоосвітня діяльність та підвищення фахової майстерності методистів навчально-методичного центру;

-удосконалення структури навчально-методичного центру відповідно до вимог сьогодення.

 

Ресурсні центри: методичні об’єднання, методичні комісії, студії, майстерні, школи фахової майстерності, творчі групи, проблемні групи, динамічні групи, методична рада, методичні кабінети закладів освіти, та ін..

Партнери: Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА,  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Чернівецька філія), Управління державної служби якості освіти у Чернівецькій області, Український центр оцінювання якості освіти, Буковинська мала академія наук  учнівської молоді, Чернівецький національний університет, органи управління освітою району та ОТГ, Глибоцький інклюзивно-ресурсний центр, керівники закладів освіти (дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних) району та ОТГ, методичні центри районів та ОТГ області.

Структура навчально-методичного центру

РАДА НМЦ

Директор НМЦ

Методист з атестації, кадрових питань, документообігу

Методисти НМЦ з навчальних дисциплін

Методист з початкового навчання

Методист-психолог НМЦ

Методист з дошкільної освіти НМЦ

Методист з бібліотечних фондів

Методист з інформаційно-комунікаційної мережі

Методист з роботи з обдарованими учнями та ЗНО

Бібліотекар НМЦ

1 485 переглядів

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: