Методичний дайджест вчителів фізичного виховання та Захисту України

Здоров’я – безцінне надбання не тільки кожної людини, але і всього суспільства. При зустрічах, розставаннях із близькими і дорогими людьми ми бажаємо їм доброго і міцного здоров’я, тому що це — основна умова і застава повноцінного і щасливого життя. Здоров’ядопомагає нам виконуватинашіплани, успішновирішуватиосновніжиттєвізадачі, переборюватитруднощі. Добре здоров’я, щорозумнозберігається і зміцнюєтьсясамоюлюдиною, забезпечуєїйдовге й активнежиття.

25серпня 2021 рокувідбувсясемінарвчителівфізичноговиховання та Захисту України «Удосконалення сучасного уроку з фізичного виховання шляхом впровадження іноваційних технологій». Вроботісемінару взяли участь консультанти КУ ГЦПРПП Швець В.Г. та Лях М.Г.,  вчителіфізичної культурита Захисту України загальноосвітніх навчальних закладів ТГ Глибоччини.

Робота семінарурозпочаласянауково-методичним блоком « «Школа особистості» та їївплив на формування здорового способу життя в системіфізичноговихованняучнів», « Особливостіорганізаціїнавчально-виховногопроцесууроківфізичноговихованнята Захисту України у навчальному закладі». Учасникисемінару обговорили актуальніпитання та проблемивикладанняфізичноїкультури та Захисту України на сучасномуетапі; ознайомилисяізсучаснимипедагогічнимитехнологіямиформуваннясвідомостіфізкультурно-діяльної особи та бажаних рис особистостібудівничоговласногоздоров’я; визначилиосновнізавданнящодовпровадженнягуманістичних засад здоров’язбереженняпідростаючогопокоління шляхом мотиваційноїспрямованості до занять фізкультуроюучнів та їхніхбатьків.

По закінченню семінару були прийняті та затверджені методичні рекомендації.

Зпозитивнимиемоціями та новимиздобутками педагоги роз’їхалися по школах. Побажаємоїмуспіхів та новихдосягнень!

139 переглядів

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: